Ivana & Jelena Ivana & Jelena
| AKCIJA: POPUST NA SVE VENCANICE DO KRAJA APRILA !!!!!! Dobračina 5,Stari grad ,Beograd. SPECIAL OFFER: DISCOUNT ON ALL WEDDING DRESSES the end of April !!!!!! 5 Dobračina, Stari grad, Belgrade. |
| AKCIJA: POPUST NA SVE VENCANICE DO KRAJA APRILA !!!!!! Dobračina 5,Stari grad ,Beograd. SPECIAL OFFER: DISCOUNT ON ALL WEDDING DRESSES the end of April !!!!!! 5 Dobračina, Stari grad, Belgrade. |
| AKCIJA: POPUST NA SVE VENCANICE DO KRAJA APRILA !!!!!! Dobračina 5,Stari grad ,Beograd. SPECIAL OFFER: DISCOUNT ON ALL WEDDING DRESSES the end of April !!!!!! 5 Dobračina, Stari grad, Belgrade. |